ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΓΟΡΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΑΓΟΡΩΝ
2
Sep

  • Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις μεταξύ τους.
  • Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση.
  • Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή.
  • Σχέσεις μεταξύ ειδών για ανεύρεση ανταλλακτικών, αξεσουάρ αλλά και είδους αντικατάστασης.
  • Οικογένειες ειδών και πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή λαθών.
  • Δυνατότητα Κοστολόγησης ανά υποκατάστημα / αποθηκευτικό χώρο.
  • Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος.

Leave A Reply