Συστήματα ERP

Η σύγχρονη επιχείρηση αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό, σε αγορές που αλλάζουν µε μεγαλύτερη ταχύτητα από κάθε άλλη φορά. Οι εμπορικές εφαρμογές της INFOMIND επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργιών μιας επιχείρησης, με πλήρη αυτοματοποίηση των διαδικασιών πώλησης και υποστήριξης πελατών.

Με τις εφαρμογές της SoftOne παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με την υλοποίηση έργων σε επιχειρήσεις, όπως προγράμματα ΛΟΓΙΣΤΙΚΉς & μισθοδοσίας, web & mobile applications, κατασκευή & υποστήριξη e-shop, application consulting, ανασχεδιασμό business διαδικασιών, παραμετροποίηση εφαρμογών, ανάπτυξη ειδικής λειτουργικότητας (customization) κλπ.

Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη μιας επιχείρησης σε πραγματικό χρόνο, όπου κι αν βρίσκονται, έχουν στην διάθεση τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για τις καθημερινές εργασίες και επαφές με τους πελάτες τους.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις εφαρμογές της SOftOne ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

s1button