Επικοινωνία

Contact

Send Us A Message


captcha


Feel free to send us any inquiries that you might have.
We will try to get back to you within 3 working days!

Address: Ζήριας 5, Μαρούσι, Ελλάδα
Phone: +30 210 68 26 840 - 850
Fax: +30 216 80 01 457
Email: info@infomind.gr
Opening Hours: Mon. - Fri.: 09:00 - 17:00