Ανθρώπινο Δυναμικό

Η INFOMIND αποτελείται από άρτια καταρτισμένα στελέχη, η πολυετής εμπειρία των οποίων είναι συνυφασμενη με την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας μας, σημαίνει πρώτα απ όλα προσήλωση στον άνθρωπο.

Η επικοινωνία μεταξύ των στελεχών της εταιρίας, η ομαδικότητα και η δέσμευση για ποιοτικό αποτέλεσμα χωρίς συμβιβασμούς, είναι η βάση για τη συνεργασία και τις διαπροσωπικές σχέσεις οι οποίες διέπονται από την αφοσίωση και το σεβασμό.